Vår aktive portis

Grunnen til at vi valgte portugisisk vannhund (portis)...